Szanowna/y Pani/Panie

W związku z przekazaniem nam danych osobowych na skutek kontaktów handlowych, zapisania się na newsletter, wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa ,tel. 226491041, e-mail: office@aga-analytical.com.pl , zwany dalej Administratorem lub A.G.A. Analytical.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa miejsca pracy,
 • adres miejsca pracy,
 • stanowisko służbowe,
 • tytuł naukowy,
 • numer stacjonarnego telefonu służbowego,
 • numer komórkowego telefonu służbowego
 • numer faksu służbowego,
 • adres służbowej poczty elektronicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • kontaktów bezpośrednich przedstawicieli handlowych firmy A.G.A. Analytical,
 • kontaktów działu serwisu podczas obsługi gwarancyjnej lub pogwarancyjnej zakupionego w naszej firmie sprzętu,
 • kontaktów działu administracji przy realizacji zamówień/umów

i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.

 1. Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) są:
 • zawarta umowa- w zakresie wykonywania umowy, świadczenia napraw gwarancyjnych i serwisowych,
 • wykonanie czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby – w zakresie kontaktów i odpowiedzi na Pana/Pani zapytania o dostępną ofertę;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w celu kontaktu i przedstawienia oferty.
 1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe na skutek wcześniejszych bezpośrednich kontaktów handlowych lub ze strony internetowej jednostki, w której Pani/Pan jest zatrudniona/y .
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli posiada Pani/Pan pytania w zakresie sposobu wykonywania praw prosimy o kontakt na office@aga-analytical.com.pl

 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu bądź do momentu, kiedy przetwarzanie danych będzie niecelowe.